Home / Current Topics / Fish Diseases / Pankreassykdom (PD)

Pankreassykdom (PD)

Pankreassykdom (Pancreas Disease – PD) forårsakes av et virus som betegnes Salmonid alfavirus (SAV) eller PD-virus og er en av de mest alvorlige sykdommene i oppdrett av atlantisk laks og regnbueørret i Norge i dag.

Les Veterinærinstituttets faktaark om PD.

Veterinærinstiuttet er OIE referanselaboratorium for PD

Kart

 

Rapporter

 

Artikler