Home / Current Topics / Fish Diseases / Vill laksefisk

Vill laksefisk

 

Norge har et særskilt ansvar for bevaring av den Nord-Atlantiske laksen Salmo salar. Veterinærinstituttet deltar aktivt i dette arbeidet, gjennom prosjekter som behandling av elver mot parasitten Gyrodactylus salaris, genbanken for villaks, helsetjenesten for kultiveringsanlegg, lusebarometeret med flere.